Vi söker

FLEX Fertilizer SystemTM söker Återförsäljare/producent för försäljning av flytande gödsel

FLEX Fertilizer System söker Återförsäljare/producent för försäljning av flytande gödsel i södra Sverige. Den ideala kandidaten riktar sig till lantbrukare, stora företag, jordbruksföreningar och har kunskap om jordbrukssektorn och området södra Sverige.

Affärssektor: Agro, Lantbruk
Marknadsförda produkter: Flytande gödsel, Bladgödsel, Micronäring
Kund typ: Lantbrukare, stora företag, jordbruksföreningar

Om Flex Fertilizer

Kraven på jordbruksproduktionen ökar ständigt. Vi upplever redan en ambitiös miljö- och klimatpolitik med mål som kommer att ha stora konsekvenser för konventionellt jordbruk.

Inom jordbrukssektorn efterfrågas en hög grad av anpassningsförmåga, innovation samt optimism. Att tänka framåt och hitta lösningar i förväg är viktigt i dessa tider.

På FLEX Fertilizer System har vi en mission:

Vi vill skapa det bästa och mest flexibla gödselsystemet i världen. På så sätt kommer vi att säkra framtiden för jordbruksproduktionen.
FLEX Fertilizer System tillför alla näringsämnen jämnt, säkert och effektivt. På så sätt främjas tillväxten och hälsan hos växterna och näringsförlusterna till miljön minimeras, utan användning av miljöfrämmande och skadliga hjälpämnen.

För att höra mer om denna möjlighet, vänligen kontakta Peder Zoega Beiskjär på e-post: pzb@flex eller mobiltelefon +45 61611062

Ring oss eller fyll i kontaktformuläret så kommer vi att kontakta er.

Kontakt

Agertoften 2
5550 Langeskov
Denmark

Tlf. +45 6615 8513
info@flex-fertilizer.com

CVR-nr 36080760