Bedre udnyttelse af N og P kvoter

Vi laver et forslag til dig
baseret på din gamle gødningsplan

Kombinationsbehandlinger øger effektiviteten

Vi er eksperter i gødning, specielt flydende gødning og kombinationsbehandlinger. Vi hjælper dig til at finde den helt rigtige kombination af gødning der tilpasses din gødningsplan.

Lad os hjælpe dig til en bedre udnyttelse af kvæltofkvoterne

Når danske landmænd gøder deres marker, taber de i gennemsnit 30% af kvælstoffet pga. fordampning eller udvaskning. Derudover omdannes en del til lattergas, der er en stærk klimagas. En stor del af fosforen der placeres i jorden bindes hårdt, og er svært for planterne at tage op. Det giver en dårlig næringsstof-udnyttelse, og dermed en dårlig udnyttelse af kvælstof- og fosforkvoterne.

For at undgå dårlig udnyttelse af kvælstof- og fosforkvoterne, er det vigtigt at så lidt gødning kommer ud på jorden ad gangen som muligt – og endnu bedre, at gødningen slet ikke rammer jorden, men optages direkte igennem bladene. Bladgødning giver den bedste næringsstofudnyttelse, og belaster klima og miljø mindst muligt, en ren win-win.

Den optimale løsning er derfor, at placere en begrænset mængde starter, under frøet ved såning – typisk 2-3 cm under og ved siden af, for den mest skånsomme effekt. Der er normalt tale om et NP produkt, evt med S, Mg og microer. Kornafgrøder som hvede, byg, rug og havre kan godt tåle at der placeres en del direkte i sårillen. Det giver en endnu bedre effekt og får startet afgrøden op på en god måde. Derefter er det vigtigt at kun en delmængde af kvælstoffet tildeles i det tidlige forår, så udvaskningsrisikoen mindskes, specielt hvis vi igen får et vådt forår.
Denne behandling er optimal for både miljø og pengepung.

Herefter kan man tildele resten som bladgødning hver gang man i øvrigt sprøjter i marken – kornafgrøder tåler typisk op til 20 kg N i form af Flex Foliar produkter – det er ca dobbelt så meget som med andre typer bladgødning. Når planten er i stærk vækst, kan de sågar tåle endnu mere. Ved at samgøde med N, P, S og Mg giver man 4 næringsstoffer der er essentielle for plantens vækst og udbyttet på marken. Det giver god mening og øger effekten af svovl og magnesium også.

Samtidig kan man faktisk spare kørsler, ved at lave sådanne kombinationsbehandlinger. Det giver altså rigtig god mening i en travl hverdag, at man på den måde kombinerer tingene og øger effektiviteten samtidig med effekten.

Vil du høre mere om mulighederne – evt så vi laver et forslag til dig baseret på din gamle gødningsplan –  så kontakt os på info@flex.dk – eller ring til Allan på 2811 1551 eller Jan på 5077 5036

intelligent gødnings design

Intelligent gødningsdesign der justeres løbende

Bedre udnyttelse af kvælstof og fosforkvoter

Bedre udnyttelse af kvælstof- og fosforkvoter

Optimering af udbytte landbrug

Optimering af udbytte og fortjeneste

Book et møde

FP2 med sprøjte

FLEXonFARM

For landmænd der gerne vil blande
egen gødning

Læs mere ››››

Gødning direkte til marksprøjten

FLEXtoGO

Få flydende gødning leveret
- klar til brug og blandbart for høj fleksibilitet

Læs mere ››››

Book et møde

Er du interesseret i at høre mere om vores intelligente gødningssystem, så book en uforpligtende møde.

Mødet foregår online eller på vores testsystem og tilpasses afhængig af om du ønsker at producere egen gødning, købe gødning eller producere gødning.

Højere kvalitet og bedre resultater

"Jeg anbefaler gødning fra FLEX Fertilizer System
og føler, at dette er et langt skridt i det rigtige retning for madkvaliteten, for miljøet,
men også for min egen pengepung."

Per K. Runden - Landmand

Fleksibel og miljøvenlig

"Jeg anbefaler Flexgødning til alle, der ønsker en gødning,
der er god for miljøet, giver mindre udvaskning
og er fleksibel at blande."

Steinar Foseid - Landmand

Øget udbytte med lavere kvælstofforbrug

"Med Flex Foliar har vi øget vores udbytter, endda med lavere kvælstofforbrug. Det var både let og effektivt."

Rasmus Møller - Landmand

Bedre rødder og tørke tolerance

"Bedre rodsystemer, giver forbedret tørke tolerancer og sundere afgrøder af
højere kvalitet. Fleksibilitet og brugervenlighed tilføjes
i tilfældet for Flex-gødning."

James A. Been - Landmand

Let at påføre

"Det er meget let at påføre
flydende gødning fra Flex Fertilizer System med
vores marksprøjte."

Magnus Hansen - Rostgård Maskinstation

FLEX Fertilizer System - en unik sparringspartner

"Vi dyrker en unik kultur, så vi havde brug for en unik sparringspartner. Flex Fertilizer System hjalp os til både at reducere vores næringsstofforbrug og få en bedre plantekvalitet."

Kenneth Larsen - Gartneriet Vornæs

Fleksible gødningssystemer

FLEX Fertilizer System
Agertoften 2 · 5550 Langeskov · Denmark
+45 66 15 85 13
info@flex-fertilizer.com

CVR-nr 36080760

© Flex Fertilizer System ApS