Fertilizer

Hvorfor Fertilizer?

Fertilizer betyder gødning på dansk og gødning er plantenæring.

Der findes mange formuleringer af gødning – fertilizer – til planter. To hovedgrupper er fast gødning og flydende gødning. Fast gødning er lettest at transportere, da det kun indeholder meget lidt vand, hvorimod flydende gødning ofte vejer mere pr. kg næringsstof. Til gengæld er flydende gødning lettere for planten at optage, og lettere at dosere præcist.

Hvad er fertilizer?

Planter har brug for 14 essentielle næringsstoffer og derfor består gødning eller fertilizer oftest af disse essentielle næringsstoffer:

 • Kvælstof – N
 • Fosfor – P
 • Kalium – K
 • Svovl – S
 • Calcium – Ca
 • Magnesium – Mg

 

 

 • Mangan – Mn
 • Zink – Zn
 • Kobber – Cu
 • Bor – B
 • Jern – Fe
 • Klor – Cl
 • Molybdæn – Mo
 • Nikkel – Ni
 • Kvælstof – N
 • Fosfor – P
 • Kalium – K
 • Svovl – S
 • Calcium – Ca
 • Magnesium – Mg

 

 

 • Mangan – Mn
 • Zink – Zn
 • Kobber – Cu
 • Bor – B
 • Jern – Fe
 • Klor – Cl
 • Molybdæn – Mo
 • Nikkel – Ni
intelligent gødnings design

Intelligent gødningsdesign der justeres løbende

Bedre udnyttelse af kvælstof og fosforkvoter

Bedre udnyttelse af kvælstof- og fosforkvoter

Optimering af udbytte landbrug

Optimering af udbytte og fortjeneste

Book et møde

Af disse er de første 6, der står med fed, såkaldte makro-næringsstoffer. Altså dem planten skal have mest af, mængdemæssigt. De sidste er mikro-næringsstoffer og skal bruges i de mindste mængder. F.eks. molybdæn og nikkel kun mængder på under 1 gram pr ton plantemasse. Derudover skal planten bruge vand – H2O, og kuldioxid – CO2, for at kunne vokse. Ydermere kan visse andre næringsstoffer have en positiv effekt på plantevækst, f.eks. som natrium – Na – kobolt – Co – silicium – Si – vanadium – Va og selen – Se.

Fremtidens gødningssystemer til landbruget

FLEX FERTILIZER SYSTEM

– fremtidens gødningssystem

Vi har udviklet et gødningssystem – Flex Fertilizer System er et dansk gødnings system – der baserer sig på flydende gødning, da vi derigennem får den mest præcise og derfor mest effektive dosering. Problemet med at transportere vand løser vi ved at blande de flydende gødninger lokalt, så transportvejen for det flydende produkt bliver så kort som muligt. Derudover har vi lavet mange af vores produkter blandbare – det kalder vi Flex & Match – så man derigennem kan blande sig frem til lige præcis den næringsstof-sammensætning som ens planter har brug for, hvis ikke lige vi har et enkeltprodukt der passer.

Læs mere om Flex Fertilizer→

Flex Fertilizer Systems FLEX on FARM

Som noget helt nyt tilbyder FLEX Fertilizer System også store landbrug at de kan leje et blandeanlæg og producere deres egne skræddersyede gødninger. Det kalder vi FLEX on FARM og giver god mening hvis man som landbrug driver mindst 500 hektar med planteavl.

Få en snak om hvilken fertilizer du har brug for

Vil du vide mere om FLEX Fertilizer System og de mange muligheder vi tilbyder, kan du kontakte os her.
Vi hjælper dig gerne med at gennemgå din gødningsplan, og give dig input til hvordan du kan optimere og få den bedste løsning for dig og dine afgrøder.
Du kan kontakte os her→

Du kan også kontakte vores danske producent direkte her, og bestille, hvis du allerede ved hvad du vil have.
Se producenter her→

Fleksible gødningssystemer

FLEX Fertilizer System
Agertoften 2 · 5550 Langeskov · Denmark
+45 66 15 85 13
info@flex-fertilizer.com

CVR-nr 36080760

© Flex Fertilizer System ApS