Der er flydende gødning

– og så er der FLEX Fertilizer System

Denna sida har översatts med Google translate –
Flex Fertilizer är ett danskt företag och du hittar oss på Landbruksmässan i Fält den 29. och 30. juni i monter S93

Ses vi?

Flydende gødning – Erfaring er nøglen

FLEX Fertilizer System er flydende gødninger, der er formuleret på afgrødens præmisser. Ikke gødningsproducentens.

Hvor mange gødningsproducenter har fokus på primært at opnå en høj koncentration af næringsstoffer i deres produkter, fordi de producerer dem langt fra deres kunder, har vi vendt tingene på hovedet og sat plantens fysiologi og behov i højsædet, kombineret med en lokal just-in-time produktion. Det gør os ekstremt fleksible, og gør at vi kan tilpasse vores produkter til vejr og afgrøde fra dag til dag.

Vi anvender en række principper og virkemidler, der gør at vores formuleringer er skånsomme, miljøvenlige og lette at anvende. De flydende gødninger er optimeret både i næringsstoftilgængelighed og anvendelse, for at gøre livet lettere for både afgrøden og landmanden.

Vi har 30 års erfaring med formulering af gødning, og alle opskrifter er udviklet internt. Alt i alt har vi mere end 700 recepter klar til produktion og udvikler konstant nye variationer.  Vi hviler ikke på laurbærrene, men stræber hele tiden på at forbedre vores recepter endnu mere. Vores rapid-prototyping metoder gør desuden, at vi i mange tilfælde kan have en ny formulering klar i løbet af få dage, hvis et ukendt behov eller problem opstår.

Læs mere om flydende gødning→

intelligent gødnings design

Intelligent gødningsdesign der justeres løbende

Bedre udnyttelse af kvælstof og fosforkvoter

Bedre udnyttelse af kvælstof- og fosforkvoter

Optimering af udbytte landbrug

Optimering af udbytte og fortjeneste

Book et møde

Vi går forrest og arbejder i løsninger

Vi har gode erfaringer med en lang række afgrøder, såsom:

 • Hvede, byg, rug, havre og majs
 • Kartofler, raps, roer
 • Græs, både foder, frø og plæne
 • Grøntsager, såsom salat, broccoli, kål, løg og gulerod
 • Og de mere specielle, som jordbær og juletræer…  og mange flere… 

Hos FLEX Fertilizer System stræber vi konstant efter at gøre vores gødninger endnu bedre – både for afgrøden, landmanden og miljøet, og vi anvender f.eks. ingen miljøfremmede hjælpestoffer, men kun fuldt biologisk omsættelige ingredienser. Det giver mening at tage vare på vores planet. Heldigvis har det vist sig, at høj effektivitet og miljøvenlighed ikke er hinandens modsætninger.  Med FLEX Fertilizer System får du det bedste fra begge verdener.

Flex basis gødskning

FLEX basis
Effektiv start- og grundgødskning til placering eller uddribling på jorden

FLEX Basis (udbragt på/i jorden)

 • NP startere, som NP 5-8, NP-10-7, NP 16-6
 • N(PS) boostere, som NS 24-3, NP 22-2, NPS 20-2-2
 • NPK fuldgødskning, som NPK 19-1-4, NPK 15-2-6

Kan formuleres med relevant micro-næring.

Flex Basis recepter er til udbringning i eller på jorden. Vi formulerer med lavt pH og komplex-teknologi, der sikrer en høj optagelighed, lav salt-effekt og meget lav fordampningsrisiko.  Vores formuleringsteknologi gør, at vi kan iblande micro-næring direkte i de fleste recepter, så man på den måde sikrer afgrøden den optimale start og vækst sæsonen igennem.
Læs mere om mikronæringsstoffer.

Læs mere om gødning med NPK→

Flex basis gødskning

FLEX foliar

Bladgødning for hurtig
og ekstra høj effekt, selv i tørke. Blandbar med diverse pesticider

FLEX Foliar (udbragt på bladet)

 • N-typer, som N22+Mg, N18+Mg, NS18-2+Mg, N18+Ca
 • NK typer, som NK18-3+Mg, NK 18-3+Mg+Ca
 • NP typer, som NP 6-6+Mg (Flex Bladsfosfor) or NPS 18-1-2 (Flex Blad-NPS)
 • NPK typer, som NPK 18-3-2

Mix and match det du har behov for med FLEXandMATCH

Flex Foilar er ægte bladgødning, der tilføres planternes blade med f.eks. fladsprededyse.  Komplex-formuleringen sikrer dels et højt og hurtigt optag, samt en meget lav svidningsrisiko. Mange af recepterne er blandbare – så man kan kombinere sig frem til præcis det afgrøden har behov for – eller kombi-behandle for at spare kørsler. Også med f.eks. fungicider. Det kalder vi FLEXandMATCH.

Bladgødninger er den optimale løsning

Kun ved at bladgøde, sikrer man kontakt imellem gødning og plante. Dermed er det den optimale vej i forhold til effektivitet og hurtig virkning. Du ser ofte en effekt dagen efter udbringning. Nogen gange endda hurtigere – og med de skånsomme Flex Foliar formuleringer kan du stort set fuldgøde afgrøder som hvede, byg, havre, rug og græs via bladet.

Også miljø og klima har godt af bladgødninger, for med det direkte og hurtige optag elimineres tab stort set fuldstændigt når der er tale om en heldækkende afgrøde, og også klimaet tilgodeses, da risikoen for lattergas-dannelse minimeres i forhold til jordudbringning.

Læs mere om bladgødning →

Flex basis gødskning

FLEX Micro (udbragt på bladet)

 • Flex Bladkali, Bladmagnesium, Bladcalcium, Manganmicro, Zinkmicro, Kobbermicro, Jernmicro, Multimicro m.v.

Blandbart igennem FLEXandMATCH

Flex Micro produkter anvendes ofte som forsikrings-tilsæt, for at undgå risikoen for micromangel. Eller som direkte behandling af mangelsymptomer.

Formuleringerne er en del af FLEXandMATCH konceptet og er blandbare med en lang række N18-typer, så man kan kombinere sig frem til præcis den næringsstofsammensætning man har brug for.

Læs mere om mikronæringsstoffer →

FLEXandMATCH

Med vores FLEXandMATCH gør vi det muligt at blande forskellige produkter og dermed sikre planterne den helt rigtige næringstilførsel samtidig med at vi optimerer antallet af kørsler.

Typisk tager en landmand afsæt i en N18 type, og tilfører så den micronæring planten har behov. Det sikrer ikke bare et reduceret kørselsbehov men også et endnu bedre optag af næringsstofferne, da N18 typernes ekstremt lave POD* “smitter af” må micronæringen. 

*POD = Point of Deliquescense = den luftfugtighed hvorved et stof bliver flydende. Jo lavere POD, jo bedre optagelighed, da produktet, så at sige, forbliver flydende uendeligt længe.

I vores FLEX and Match-serie findes blandt andre følgende micronæringsprodukter:

 • FLEX Manganmicro
 • FLEX Zinkmicro
 • FLEX Kobbermicro
 • FLEX Bladfosfor
 • FLEX Bladkali
 • FLEX Bladmagnesium

Book et møde

Er du interesseret i at høre mere om vores intelligente gødningssystem, så book en uforpligtende møde.

Mødet foregår online eller på vores testsystem og tilpasses afhængig af om du ønsker at producere egen gødning, købe gødning eller producere gødning.

Fleksible gødningssystemer

FLEX Fertilizer System
Agertoften 2 · 5550 Langeskov · Denmark
+45 66 15 85 13
info@flex-fertilizer.com

CVR-nr 36080760

© Flex Fertilizer System ApS