Mangan

Mangan er essentiel

Mangan (Mn) indgår i en række processer i plante-celler, f.eks. i fotosystem II og er derfor nødvendigt for at planter kan lave fotosyntese. Derfor er mangan et essentielt næringsstof i alle planter.

Mangan er et almindeligt forekommende metal og har atomnummer 25 i det periodiske system.

Mangan (Mn) indgår i en række processer i plante-celler, f.eks. i fotosystem II og er derfor nødvendigt for at planter kan lave fotosyntese. Derfor er mangan et essentielt næringsstof i alle planter.

Hvis planter mangler mangan, bliver de også mere kuldefølsomme, da de mister evnen til at væskeregulere om vinteren, og mangel på mangan vil derfor øge risikoen for såkaldt udvintring (hvor planterne dør) i f.eks. vinterhvede og vinterbyg.

Mangan er ligeledes meget lidt mobilt i planten, og kan ikke remobiliseres hvis det først er bygget ind i cellerne der hvor det virker. Det er derfor vigtigt med løbende tilførsel af mangan, efterhånden som planten vokser.

Omvendt bliver for stor tilførsel af mangan let toksisk for planter. Så som med så meget andet, er lidt godt, men for meget er skidt.

Derfor er tilførsel af små mængder mangan løbende igennem vækstsæsonen vigtigt. Det sker normalt igennem rødderne, men hvis f.eks. jorden er tør eller meget luftig, bliver mangan oxideret til en form hvor planten har svært ved at optage det, og i sådanne tilfælde er det vigtigt at tilføre lidt mangan til f.eks. plantens blade.

intelligent gødnings design

Intelligent gødningsdesign der justeres løbende

Bedre udnyttelse af kvælstof og fosforkvoter

Bedre udnyttelse af kvælstof- og fosforkvoter

Optimering af udbytte landbrug

Optimering af udbytte og fortjeneste

Book et møde

Plantenæringstoffer

Typisk tegn på mangel på mangan

Hvis f.eks. en kornmark har mangan-mangel vil planternes blade typisk se lysere ud end normalt – men er jorden trykket hårdt sammen, f.eks. i kørespor, ses ofte typiske mørkegrønne striber der. Dette kan være et tegn på mangan-mangel.

Læs mere om flydende gødning››››

Gødning med NPK til bladoptag

Mangan er micro-gødning

Mangan er en såkaldt micro-gødning. Dvs. at planten igennem året skal bruge relativt lidt mangan (i forhold til f.eks. kvælstof, fosfor eller kalium, der omvendt kaldes macro-gødninger).

F.eks. en hvede- eller bygmark skal bruge 500-800 g mangan pr hektar pr år – dvs små til førsler af 50-200 g mangan igennem sæsonen er en oplagt måde at hjælpe planten med at få nok mangan, men uden at risikere det bliver toksisk for planten.

Læs mere om blandinger ››››

Flex mikro mangan

Flex Fertilizer System udviklet en række micro-gødninger, herunder nogle der indeholder mangan. Det kan enten være i relativt koncentreret form som en dedikeret mangan-micro, eller som et multi-micro produkt, hvis planterne også mangler f.eks. zink, kobber, bor eller molybdæn.

Vores Flex Mangan Micro indeholder ca 170 g mangan pr liter – dvs. ½-1 L af denne pr udsprøjtning 2-4 x om vinteren vil beskytte planterne imod mangan-mangel. Husk altid at inkludere et sprede-klæbe-middel (f.eks. Flex Factor 10) så gødningen ikke bare preller af bladene, men hæfter sig til bladet og på den måde kan optages hurtigt og effektivt.

Ender gødningen på jorden vil den stadig virke, men være mindre effektiv og bl.a. være udsat for samme problemstillinger som jordens øvrige mangan-pulje, og blive mindre tilgængelig når det f.eks. er tørt.

For mere information om køb og brug af Flex Mangan Micro, kontakt os på info@flex.dk.

Læs mere om mikronærinsstoffer ››››

Book en demonstration nu

Mikronæringerne er udviklet som en del af Flex & Match systemet

Mikronæringerne er udviklet som en del af Flex & Match systemet, og kan dermed blandes med makro bladgødninger som Flex Foliar N18, Flex Foliar NS18-2, Flex Foliar NPS 18-1-2 og Flex Foliar NPK 18-3-2, så man får tilført den mængde mikronæring man ønsker samtidig med at man makrogøder via bladet.

Desuden inkluderer Flex Fertilizer System mikronæring i mange af de makrogødninger der produceres, f.eks. som jordudbragte gødninger, så planten får lidt af disse vigtige mikronæringsstoffer med samtidig med at man gøder med makronæringsstoffer.

Mulighederne for at kombinere sig frem til netop det planterne har brug for er mange. Vi hjælper og guider gerne frem til en optimal løsning for netop dine afgrøder.

Få hjælp og vejledning

For mere hjælp og vejledning til at vælge den rigtige formulering og mængde til dine afgrøder, kontakt Flex Fertilizer System.
Du kan kontakte os her→

Du kan også kontakte vores danske producent direkte her, og bestille, hvis du allerede ved hvad du vil have.
Se producenter her→

Fleksible gødningssystemer

FLEX Fertilizer System
Agertoften 2 · 5550 Langeskov · Denmark
+45 66 15 85 13
info@flex-fertilizer.com

CVR-nr 36080760

© Flex Fertilizer System ApS