NPK gødning landbrug

Hvad er NPK gødning?

NPK gødning betyder gødning sammensat af de tre hovednæringsstoffer kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K). NPK gødning findes i både faste og flydende varianter. Faste varianter er typisk formuleret som granulater, og kræver efterfølgende regn eller vanding, for at opløse næringsstofferne så de bliver tilgængelige for planten. Ved at vælge en flydende variant får man en gødning der er tilgængelig for planten med det samme, samt en mere præcis udbringning da en marksprøjte typisk er mere præcis end en granulatspreder.
Ved at sikre planten den rette tilførsel af NPK gødning får man en mere optimal vækst. Det kan give udslag i både større udbytte og mere robuste planter, der f.eks. bedre modstår sygdom. Men man skal samtidig passe på ikke at over-gøde, for det kan have de modsatte virkninger. Derfor er det vigtigt at kende sin jord og sin afgrødes behov, og evt tage jord- eller planteanalyser undervejs, for at vurdere behovet for gødskning.

Flydende gødning med NPK optages hurtigere

Gødning med NPK fra FLEX Fertilizer System optages hurtigt i afgrøderne, hvilket er med til styrke planterne og give et markant større udbytte. Samtidig anbefales det at split-gøde. Dvs at udbringe mindre mængder gødning ad gangen, så man ikke overgøder og stresser planten, samt minimerer riskoen for udvaskning. Vil man arbejde endnu mere med optimal gødskning bør man se på mulighederne for at bladgøde med NPK, f.eks. i form af FLEX Foliar NPK, så gødningen optages direkte af bladet, uden først at skulle ud på jorden.

FLEX Fertilizer flydende gødning med NPK til landbrug og gartneri

Hos FLEX Fertilizer System tilbyder vi Danmarks bredeste palette af flydende gødninger med NPK, til planter i alle størrelser og typer. Faktisk har vi mere end 800 recepter klar og udvikler stadig nye varianter, for at kunne tilpasse vores gødning til det aktuelle behov.

FLEX Fertilizer System bruger flere forskellige virkemidler for at øge effekten af gødningerne, bl.a.:

 • lavt pH for mindsket ammoniakfordampning
 • komplex-formulering for lavere salt effekt, giver bedre rodvækst og mere skånsomme formuleringer
 • split-gødskning for at mindske risiko for udvaskning og øge fleksibiliteten i strategierne

FLEX Fertilizer System har samtidig en ultra hurtig produktudviklingsmetode, så der på få dage kan laves nye recepter, hvis der opstår uventede behov de eksisterende formuleringer ikke dækker optimalt.

intelligent gødnings design

Intelligent gødningsdesign der justeres løbende

Bedre udnyttelse af kvælstof og fosforkvoter

Bedre udnyttelse af kvælstof- og fosforkvoter

Optimering af udbytte landbrug

Optimering af udbytte og fortjeneste

Book et møde

Fremtidens gødningssystemer til landbruget

Gødnings optag via

afgrødens blad eller rod

FLEX Fertilizer System indeholder gødninger med NPK, både til optag via roden og via bladet.
At gøde via roden er den traditionelle vej, og gør at man fra start kan tildele en væsentlig del af plantens næringsbehov fra start. Det mest effektive er at placere gødningen 3-5 cm under frøet, så rødderne let får adgang til næringsstofferne. Visse plantetyper, som f.eks. hvede og byg, tåler sågar at gødningen placeres direkte i sårillen for en endnu mere direkte kontakt. Er det ikke muligt at placere, kan den også udsprøjtes oven på jorden senere, men det øger risikoen for fordampning og tab.

At gøde igennem bladet har mange yderligere fordele, f.eks. en mere præcis og ensartet udbringning med f.eks. en marksprøjte, og et ekstremt hurtigt optag af næringsstofferne med mindre risiko for udvaskning og tab.

Læs mere om flydende gødning ››››

Optag gennem bladet med FLEX Foliar

I vores udvalg af gødninger til bladoptag, finder du NPK gødninger som:

 • FLEX Foliar NPK 18-3-2
 • FLEX Foliar NPK 12-1-4 m S og micro

Dette er blot et udpluk af varianter og som beskrevet tidligere har vi over 800 recepter klar og udvikler løbende tilpassede recepter der dækker de enkelte behov.

Læs mere om FLEX Foliar ››››

Gødning med NPK til bladoptag
Gødning med NPK til bladoptag

Optag gennem bladet med FLEX Foliar

I vores udvalg af gødninger til bladoptag, finder du NPK gødninger som:

 • FLEX Foliar NPK 18-3-2
 • FLEX Foliar NPK 12-1-4 m S og micro

Dette er blot et udpluk af varianter og som beskrevet tidligere har vi over 800 recepter klar og udvikler løbende tilpassede recepter der dækker de enkelte behov.

Læs mere om FLEX Foliar ››››

Fremtidens gødningssystemer til landbruget

Produkter optimeret til

udbringning i/på jorden

I vores udvalg af gødninger til rodoptag, finder du NPK gødninger som:

 • FLEX Basis NPK 15-2-6
 • FLEX Basis NPK 19-4-2
 • FLEX Basis 5-1-5 m S og micro
 • FLEX Basis NPK 15-1-5 m S og micro

Læs mere om FLEX Basis ››››

Skræddersyet gødskning for bedre miljø og klima

Vores portefølje indeholder mere end 800 recepter, hvoraf mange indeholder NPK.

Alle gødninger kan produceres og leveres med kort varsel – det kalder vi skræddersyet gødskning, og er nøglen i fremtidens præcisions gødsknings strategier. På den måde sikrer vores brede udvalg at landmanden kun bruger ressourcer på at tilføre netop den mængde og type af næring til planterne som de har brug for. Det giver god mening, både for miljø, klima og pengepung. Mange af vores produkter er blandbare og med kombinerede produkter har du mulighed for at opnå netop de næringstilførsel der er brug for.

Producer din egen gødning med NPK

Som noget helt nyt tilbyder FLEX Fertilizer System også store landbrug at de kan leje et blandeanlæg og producere deres egne skræddersyede gødninger. Det kalder vi FLEX on FARM og giver god mening hvis man som landbrug driver mindst 500 hektar med planteavl.

Få en snak om hvilken gødning du har brug for

Vil du vide mere om FLEX Fertilizer System og de mange muligheder vi tilbyder, kan du kontakte os her.
Vi hjælper dig gerne med at gennemgå din gødningsplan, og give dig input til hvordan du kan optimere og få den bedste løsning for dig og dine afgrøder.

Fleksible gødningssystemer

FLEX Fertilizer System
Agertoften 2 · 5550 Langeskov · Denmark
+45 66 15 85 13
info@flex-fertilizer.com

CVR-nr 36080760

© Flex Fertilizer System ApS