Optimal gødskning af sukkerroer

Gødskning af sukkerroer

Gødskning af sukkerroer kan være vanskelig, da sukkerroen dels har brug for relativt meget N og P ved start, men også er afhængig af en relativt stor mængde B for at opnå en god kvalitet. Samtidig har roerne den evne at de kan ”luksus-optage” N, så en stor tilførsel giver ikke nødvendigvis et større afkast, men blot en større udgift. Derudover er sukkerroerne specielle ved at øget tilførsel af Na eller K kan hæve sukkerindholdet og dermed udbyttet.

Derfor er det vigtigt at styre tildelingen af næringsstoffer nøje, særligt for N og P, så man ikke havner i problemer med f.eks. N og P kvoter, og samtidig opnår et højt udbytte. Derfor anbefaler vi flydende tildeling for største præcision, og evt mulighed for graduering via GPS.

Hos Flex Fertilizer System har vi derfor udviklet en række flydende NP-startgødninger med varierende N:P forhold, som man kan vælge alt efter jordbundsforhold. De kan alle leveres med B tilsat, så man sikrer roen en tilstrækkelig tilførsel fra start, foruden der er varianter med Na også.

Til at styre N-tildelingen over sæsonen, og evt give ekstra boost af P, S og B, har vi udviklet bladgødninger der kan tilføre disse næringsstoffer. De er blandbare med de øvrige micro-gødninger, så man kan spare kørsler og optimere sine maskintimer på den måde.

Ved ukrudtssprøjtning giver det god mening at have lidt multi-micro med, der dels øger effekten af ukrudtsmidlet ved at sparke gang i ukrudtets vækst, så det lettere bekæmpes, og dels tilfører vigtige micro-elementer som Mn, Zn, Cu, B og Mo til roerne, og væksten dermed styrkes.

Et eksempel på en gødningsplan kunne se ud som følger:

intelligent gødnings design

Intelligent gødningsdesign der justeres løbende

Bedre udnyttelse af kvælstof og fosforkvoter

Bedre udnyttelse af kvælstof- og fosforkvoter

Optimering af udbytte landbrug

Optimering af udbytte og fortjeneste

Roe startere, eksempler:

Basis NP 14-2+Na+B
Basis NP 19-2+Na+B
Basis NP 15-4+Na+B

Roe boostere, eksempler:

Basis NS 24-3
Basis NPS 22-2-2
Basis NP 20-5

Roe bladgødninger, eksempler:

Foliar NPS 18-1-2+Mg
Foliar NS 18-2+Mg+B
Foliar NPK 18-3-2+Mg

Vi er altid klar til at hjælpe dig med den optimale gødskningsplan

Kontakt os gerne for en beregning af en gødningsplan ud fra konkrete forhold, skriv til os på info@flex.dk eller ring på +45 6615 8513

Book et møde

Er du interesseret i at høre mere om vores intelligente gødningssystem, så book en uforpligtende møde.

Mødet foregår online eller på vores testsystem og tilpasses afhængig af om du ønsker at producere egen gødning, købe gødning eller producere gødning.

Fleksible gødningssystemer

FLEX Fertilizer System
Agertoften 2 · 5550 Langeskov · Denmark
+45 66 15 85 13
info@flex-fertilizer.com

CVR-nr 36080760

© Flex Fertilizer System ApS