På vej mod et grønnere landbrug

Vi ser stor vilje til at
forbedre og udvikle dansk landbrug

Stor fokus på landbrugets miljø- og klimabelastning

Der er stor fokus på landbrugets miljø- og klimabelastning, og trods der historisk er sket store fremskridt og forbedringer, er der stadig brug for yderligere tiltag.

Hvilke faktorer kan gøre landbruget grønnere?

Når vi taler klima – som de fleste nok forbinder med grønt – så består landbrugets udledninger primært af tre dele:

  • Metan udledning fra særligt køer, men også fra gylle og processer.
  • LULUCF (land use, land use change and forestry), der primært betyder omdannelse af kulstofrige jorde til CO2 i forbindelse med dyrkning.
  • Lattergasudledning fra omdannelse af kvælstof i jorden, hvorved der særligt ved denitrifikation dannes lattergas.

Det man normalt forstår ved CO2-udledning, nemlig afbrænding af diesel, benzin, olie, naturgas osv fylder reelt meget lidt i landbrugets klimabelastning – måske 10% samlet set, hvor de tre ovennævnte faktorer hver udgør rundt regnet 30% iht modelberegningerne.

Vil du høre mere om mulighederne – evt så vi laver et forslag til dig baseret på din gamle gødningsplan – 
så kontakt os på info@flex.dk – eller ring til Allan på 2811 1551 

intelligent gødnings design

Intelligent gødningsdesign der justeres løbende

Bedre udnyttelse af kvælstof og fosforkvoter

Bedre udnyttelse af kvælstof- og fosforkvoter

Optimering af udbytte landbrug

Optimering af udbytte og fortjeneste

Book et møde

Er der løsninger for
et grønnere landbrug

Med hensyn til metanudledning, arbejdes primært han imod foder og fodertilsætningsstoffer der mindsker metandannelsen. Pt findes f.eks. et stof der kaldes 3-NOP, der kan mindske metan dannelsen med ca 30% i vommen på køerne. Ulempen er, at det gør drift på friland svær, da man skal styre foder-indtaget. Og så naturligvis prisen.

Med hensyn til LULUCF er fokus primært på at udtage de jorde hvor risikoen for omdannelsen af kulstofrige jorde er størst af driften, og på den måde mindske udledningen. Det er dog en dyr affære, da det i praksis vil koste milliarder i kompensation til de landmænd der dermed mister dyrkningsretten til jorden på baggrund af noget svært målbart.

En alternativ vej er f.eks. at omdanne forskellige restprodukter til biokul – igen en relativt dyr affære, hvor man pt diskuterer hvor langtidsholdbar denne løsning er.

Sidst er der lattergas-delen. Her er fokus på tilsætning af nitrifikationshæmmere, så man mindsker risikoen for lattergas-dannelse i jorden, og øget brug af bladgødninger.

Bladgødning gør en forskel
for miljøet

Bladgødning er særligt det fokusområde vi har hos Flex Fertilizer System. Vi har over de seneste 3 år udviklet en række bladgødninger, der gør, at man kan få optaget gødningen direkte igennem bladet, uden den først skal ud på jorden. Dermed minimerer man risikoen for lattergas-dannelse.

I en række afgrøder, f.eks. korn, græs og kartofler, kan størstedelen af kvælstoffet tilføres som bladgødning – helt op til 80%. I praksis dog snarere 50%.
Klimabesparelsen herved kan potentielt være ganske betragtelig, og omkostningsmæssigt næsten udgiftsneutral for landmændene hvis de investerer i egne blandeanlæg og lærer at bruge produkterne korrekt.

En anden fordel ved bladgødning er at det virker meget hurtigt, og kan optages af planten selv uden regn til at vaske det ned til rødderne. Og dermed mindskes risikoen for udvaskning også ved kraftig regn.

Der er altså potentielt set mange fordele ved at bladgøde. Både for miljø og klima.
Først skal der dog skaffes mere dokumentation for hvor store fordelene er i praksisnære anvendelser, og så skal landmændene lære at bruge bladgødning rigtigt. Det kræver nemlig at man tilpasser metoderne lidt.

De mest progressive landmænd er dog allerede gået i gang med at anvende bladgødninger og få installeret egne blandeanlæg. Så der er stor vilje til at forbedre og udvikle dansk landbrug.

Bladgødning gør en forskel
for miljøet

Bladgødning er særligt det fokusområde vi har hos Flex Fertilizer System. Vi har over de seneste 3 år udviklet en række bladgødninger, der gør, at man kan få optaget gødningen direkte igennem bladet, uden den først skal ud på jorden. Dermed minimerer man risikoen for lattergas-dannelse.

I en række afgrøder, f.eks. korn, græs og kartofler, kan størstedelen af kvælstoffet tilføres som bladgødning – helt op til 80%. I praksis dog snarere 50%.
Klimabesparelsen herved kan potentielt være ganske betragtelig, og omkostningsmæssigt næsten udgiftsneutral for landmændene hvis de investerer i egne blandeanlæg og lærer at bruge produkterne korrekt.

En anden fordel ved bladgødning er at det virker meget hurtigt, og kan optages af planten selv uden regn til at vaske det ned til rødderne. Og dermed mindskes risikoen for udvaskning også ved kraftig regn.

Der er altså potentielt set mange fordele ved at bladgøde. Både for miljø og klima.
Først skal der dog skaffes mere dokumentation for hvor store fordelene er i praksisnære anvendelser, og så skal landmændene lære at bruge bladgødning rigtigt. Det kræver nemlig at man tilpasser metoderne lidt.

De mest progressive landmænd er dog allerede gået i gang med at anvende bladgødninger og få installeret egne blandeanlæg. Så der er stor vilje til at forbedre og udvikle dansk landbrug.

Grøn Ammoniak

Et andet fokusområde der er for at gøre landbrugets gødning mere grøn, er at producere ammoniak ud fra grøn energi i stedet for ud fra naturgas – og lader man ammoniakken reagere med CO2 kan man tilmed lave grøn urea, som man f.eks. kan bruge til bladgødning som nævnt ovenfor.

Produktionen af grøn ammoniak/urea har firmaer som Yara vist er en mulighed, også i kommerciel størrelse – problemet er som altid prisen.

Andre veje til miljø- og klimavenlig gødning er f.eks. at fange ammoniak i syre, og på den måde producere f.eks. ammonium-sulfat. Det sker i en række industrielle processer f.eks. på forbrændingsanlæg, rensninganlæg osv. Ammoniumsulfaten kan bruges dels som jordudbragt gødning og i kombination med nitrifikationshæmmere kan de være vejen til en mere klimavenlig gødningsstrategi også. Det kan også indgå i bladgødninger og optages via bladet.

En tredie vej til miljø- og klimavenlig gødninger er f.eks. udfældning af mineralet struvit (ammonium-magnesium-fosfat). Det kan udfældes fra spildevand og det sker f.eks. i både Herning og Aarhus i dag. Flex Fertilizer System køber dette mineral og omformulerer det i dag til fosforbladgødning – et produkt vi i 2022 har produceret over 200 ton af. Alternativet havde for spildevandsbehandlingen at fælde fosfaten som jern-fosfat der er en lav-værdi og meget dårligt virkende gødning, og at denitrificere ammoniakken, noget der i sig selv også klimabelaster, ud over at man på den måde ikke genanvender næringsstoffet. Så er vejen via struvit er oplagt, for at genbruge næringen i stedet.

FP2 med sprøjte

FLEXonFARM

For landmænd der gerne vil blande
egen gødning

Læs mere ››››

Gødning direkte til marksprøjten

FLEXtoGO

Få flydende gødning leveret
- klar til brug og blandbart for høj fleksibilitet

Læs mere ››››

Book et møde

Er du interesseret i at høre mere om vores intelligente gødningssystem, så book en uforpligtende møde.

Mødet foregår online eller på vores testsystem og tilpasses afhængig af om du ønsker at producere egen gødning, købe gødning eller producere gødning.

Højere kvalitet og bedre resultater

"Jeg anbefaler gødning fra FLEX Fertilizer System
og føler, at dette er et langt skridt i det rigtige retning for madkvaliteten, for miljøet,
men også for min egen pengepung."

Per K. Runden - Landmand

Fleksibel og miljøvenlig

"Jeg anbefaler Flexgødning til alle, der ønsker en gødning,
der er god for miljøet, giver mindre udvaskning
og er fleksibel at blande."

Steinar Foseid - Landmand

Øget udbytte med lavere kvælstofforbrug

"Med Flex Foliar har vi øget vores udbytter, endda med lavere kvælstofforbrug. Det var både let og effektivt."

Rasmus Møller - Landmand

Bedre rødder og tørke tolerance

"Bedre rodsystemer, giver forbedret tørke tolerancer og sundere afgrøder af
højere kvalitet. Fleksibilitet og brugervenlighed tilføjes
i tilfældet for Flex-gødning."

James A. Been - Landmand

Let at påføre

"Det er meget let at påføre
flydende gødning fra Flex Fertilizer System med
vores marksprøjte."

Magnus Hansen - Rostgård Maskinstation

FLEX Fertilizer System - en unik sparringspartner

"Vi dyrker en unik kultur, så vi havde brug for en unik sparringspartner. Flex Fertilizer System hjalp os til både at reducere vores næringsstofforbrug og få en bedre plantekvalitet."

Kenneth Larsen - Gartneriet Vornæs

Fleksible gødningssystemer

FLEX Fertilizer System
Agertoften 2 · 5550 Langeskov · Denmark
+45 66 15 85 13
info@flex-fertilizer.com

CVR-nr 36080760

© Flex Fertilizer System ApS